Är du entreprenöriell?

Alla företagare är inte entreprenöriella. Nu undrar du hur jag tänker, eller hur? Jo, en gång var de säkert entreprenöriella, blev entreprenör, och sedan företagare. Men sedan förvandlades en del till ”förvaltande företagare”. De har blivit nöjda. Deras idé har blivit verklighet och skapat värde för andra, och så är det med det. Man slutar odla sitt entreprenörskap och sina entreprenöriella kompetenser. Både som individ och hos sina medarbetare. Företaget är vad det är, -och blir inte mer.

Entreprenörskap i sig och att vara entreprenöriell som person värderas högt både på arbetsplatsen och när man söker nytt jobb. I platsannonserna letas det efter hjulmekaniker, fastighetsförvaltare, och kommunikatörer…som alla ska vara begåvade med den entreprenöriella kompetensen kreativitet! Hur vet man att man är har de där entreprenöriella kompetenserna då? Och kan man bli mer entreprenöriell än man är? Är det något man kan träna sig till? Antingen är man väl entreprenöriellt begåvad, eller så är man väl det inte, tänker du kanske nu?

Faktum är att det går alldeles utmärkt att öva upp sina entreprenöriella kompetenser. Det ska jag återkomma till lite längre fram i den här artikeln, men först tänker jag att vi behöver klargöra vad som är entreprenöriella kompetenser. Hur ska vi annars kunna utveckla dem?

entreprenorDet är lika bra att säga det med det samma, det finns många olika uppfattningar om vilka kompetenser som är entreprenöriella. Det finns till och med olika uppfattningar om vad en ’kompetens’ är! Men med detta sagt så ska jag koncentrera mig på ett par saker som de allra flesta verkar kunna enas om, nämligen att initiativtagande, kreativitet, självtillit (styrkan och den egna tron på sin förmåga att kunna fullfölja och nå olika mål), och förmågan att omsätta idéer till handling, hör till det som är typiskt och viktigt för en entreprenör. Som motor för detta finns nyfikenhet, motivation och drivkraft, och det som omsluter allt, så som jag ser det, finns självkänslan. Den som säger dig vem du är.

Ett barns naturliga nyfikenhet, vilja att pröva och experimentera sig fram, lära av misstag och sedan glömma dem, är egenskaper som finns kvar hos en entreprenör, medan andra har tappat dem. Det menar Bengt Johannisson som är professor i entreprenörskap vid Linnéuniversitetet/Jönköpings högskola. Johannisson har studerat familjeföretag och entreprenörskap i trettiofem år. Entreprenören tror på sig själv. Entreprenören är övertygad om att även om vägen kantas av tillkortakommanden, så går det bra nästa gång. Det har Johannison också sett i sin forskning.

Bill Gartner, som arbetar på California Lutheran University och på Copenhagen Business School, har gjort sig känd för forskning om entreprenörskap och kreativitet. Han har utvecklat fältet, bland annat genom att lyfta fram att alla kan lära sig bli entreprenörer – det är inte en medfödd färdighet. Nu undrar du säkert hur det går till? Jag ska inte hålla dig på halster så länge till. I en licentiatavhandling som kom 2013 från Chalmers av entreprenörskapsforskaren Martin Lackéus, så påvisar han också att det går att utveckla sina entreprenöriella kompetenser genom…tja, som med allt annat som man ska bli bättre på helt enkelt, -träning!

Hur och vad du ska träna? Enligt forskningen ska du först och främst träna tillsammans med andra. Själva teamarbetet bidrar till medvetenhet om dina egna styrkor och svagheter, och i interaktionen med andra så stärks också din tro på förmågan att kunna lyckas med att nå ditt mål. Teamet ska utsätta sig för osäkerhet och situationer där ganska lite är givet på förhand. Det gör er mer rustade och toleranta, helt enkelt modigare. Det gör i sig också att tron på att kunna lyckas stärks. En positiv känsla skapas och förstärkningen är ett faktum. Att vilja och arbeta för att omsätta sina idéer till handling tränas bäst genom att se till att skaffa verkliga mottagare/kunder, dem din idé kan skapa värde för.

Tankar och frågor att ta med sig är alltså: Vilka idéer har ni och i vilka nya konstellationer kan ni tillsammans arbeta med det? Och vilka kan det skapa värde för?

Och till sist själva kreativiteten. Jag har en favoritsida som jag brukar surfa på lite då och då som heter Psykologifabriken. Där kan man läsa mycket om kreativitet. De citerar bland andra forskaren Keith Sawyer som menar att forskningen är enig om att kreativitet är en uppsättning beteenden som man kan lära sig göra bättre. Framgångsrik kreativitet är till cirka 80 procent inlärt, menar han. Träna gör du till exempel genom att utsätta dig själv för nya idéer regelbundet, och gärna göra saker som du normalt inte brukar göra, särskilt inte sådant du brukar göra på jobbet. Ett annat beteende som leder till nya kopplingar mellan hjärnhalvorna (för det är det som händer, -nya vägar skapas) och som tränar upp kreativiteten är att medvetet leta efter lösning nummer två, och aldrig nöja dig när du hittat den första lösningen, utan prompt leta vidare efter ytterligare en. Ännu ett sätt som många hört talas om, är att arbeta med tvärtom-påståenden; Att vrida på perspektiven och tänka tvärtemot hur vi brukar tänka: Om en fiol inte är en fiol, vad är den då? Om vi inte har fönster och dörrar på våra hus, vad har vi då?

Det intressanta är att det ofta handlar om en växelverkan. Utvecklar man exempelvis sin kreativitet och jobbar med sitt initiativtagande, så följer också en ökad motivation, och odlar man sin nyfikenhet och bejakar sin drivkraft, så tar man sannolikt också fler initiativ, och vill komma med fler idéer. Som en av mina kolleger brukar säga: ”Det är som trådarna i ett par jeans, de hänger ihop och bildar en väv.”

Och när det för med sig skapandets glädje, så är det inte konstigt att arbetsgivarna efterlyser just kreativa medarbetare, för glädje sprider sig!
Och vem vill inte ha mer kul på jobbet?!

/Annhild Månsson

Läs mer om Annhild -> Annhild Månsson