We did it!

Reven rev en annan rev

Higgins utbrister i glädje ”I did it!”, ändå var det inte han som gjorde jobbet med Eliza. Det var hon själv, genom träning, tålamod och en vilja att lyckas som till slut gjorde att hon lyckades bemästra tungvrickningsövningarna.

elizahiggins

Ändå blev han så glad. Jo, han hade vunnit vadet, men visst vet vi att det snarare var hans engagemang, hans bidrag till den unga kvinnans förbättrade framtidsutsikter som var anledningen.

Och så är det, den största glädjen, eller då vi känner meningsfullhet är när vi tydligt kan se att vi bidragit, tänker vi.

Den tillfredsställelse som du känner när du bidragit till att någon vågar ta sig an en uppgift som du vet att de inte annars skulle vågat ta sig an är oslagbar. Komfortzonen heter komfortzon för att det är bekvämt att befinna sig inuti den, -och obekvämt att befinna sig utanför. Men vi som övar oss ofta på att ta små steg utanför då och då kan vara de goda förebilderna, som kan vittna om att man inte går under när man hamnar utanför zonen, som kan finnas där och fånga upp om det skulle behövas. Så föds utveckling och så tar vi ansvar för att utveckling sker.

Då står vi där tillsammans utanför komfortzonen och säger ”We did it!”.

Den 6:e november kommer vi till Malmö med “Ny kraft på jobbet – en kraftfull inspirationsdag” – anmäl dig via http://ledarlyftet.nu/anmalan/

Hjärtligt välkommen!